Morpa Kampüs Üyelik Kartınızın elinize ulaşabilmesi için lütfen iletişim bilgilerinizi doğru giriniz.

 

Cep telefonunuzu neden istiyoruz?

Morpa Kampüs, size cep telefonunuzdan ulaşarak vermiş olduğunuz bilgileri teyit edecektir. Bu uygulama ile yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmiş olur.

Kapıda Ödeme

 • Morpa Kampüs, size cep telefonunuzdan ulaşarak adresinizi teyit edecektir.
 • Üyelik kartınız 3 iş günü içinde adresinize teslim edilecektir.
 • Kapıda ödeme işlemini nakit veya kredi kartıyla yapabilirsiniz.
Morpa Kampüs Üyelik Kartı Fiyatı : 158 TL
Kargo ve Kapıda Ödeme Bedeli      :   7 TL
Toplam Ödenecek Tutar          :   165 TL
Sipariş Ver

Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MADDE 1 -SATICI BİLGİLERİ

Unvan : Morpa Kültür Yayınları Pazarlama Tic. ve San. Ltd. Şti.
Adres : Ankara Cad. No: 16  Kat: 4  34112, Cağaloğlu - Fatih - İstanbul
Telefon : 0212 512 62 09 - 0212 709 62 09
Fax : 0212 522 95 27
E-posta : info@morpakampus.com
Bundan sonra MORPA olarak anılacaktır.

MADDE 2-  ALICI / ABONE BİLGİLERİ

Ad Soyad / Unvan :  
Adres :
Telefon :
E-posta :
Bundan sonra ALICI / ABONE olarak anılacaktır.

MADDE 3-BİLGİLENDİRMENİN KONUSU VE ÜRÜN

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nun konusu ALICI / ABONE’nin Morpa’ya ait eğitim destek içeriklerinin yer aldığı online internet sitesine (Morpa Kampüs www.morpakampus.com.tr) elektronik ortamda yaptığı abonelik başvurusunun kapsamı, süresi, abonelik ücreti, dahil tüm temel özellikleri ile ilgili olarak yürürlükteki Tüketicilerin Koruması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Uygulama Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

3.1 - Ürünün adı, adeti ve vergiler dahil satış bedeli

Ürün Adı Adet Satış Bedeli
(KDV dahil toplam)
1 yıllık Morpa Kampüs Aboneliği 1 158 TL.
Gönderim Ücretleri 7 TL.
ÖDEME TOPLAMI 165 TL.

3.2 -  Ödeme Şekli : Kapıda Ödeme

3.3 -  Ürünün Teslimi:

Teslimat Bilgileri
Adı, Soyadı: :  
Adres: :
Telefon: :
E-Posta: :

Ürün, sipariş tarihinden itibaren, en geç 3 (üç) iş günü içerisinde kargoya teslim edilir. Kargo firması, teslim aldığı gönderileri ortalama 3 (üç) iş günü içerisinde ALICI/ABONE'ye ulaştırmaktadır.

Teslimat masrafları ALICI/ABONE'ye aittir. ALICI/ABONE, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün'ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

3.4 - Ürünün Kullanımı İçin Gerekli Yazılım ve Donanım: Ürün, İnternet bağlantısı olan her yerden kullanıcı adı ve şifre girilerek kullanılır. Ürünü masaüstü bilgisayarında kullanacaksa bilgisayarda Adobe Flash Player’ın kurulu olması gerekmektedir. Tüm cihazlarda ürünü kullanmak için tarayıcının HTML5 desteklediğinden emin olunmalıdır.

MADDE 4-ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Ürünün tanımı ve abonelik süresi aşağıda belirtildiği gibi olup bu bilgiler ALICI / ABONE tarafından da onaylanmıştır.

4.1. Morpa'ya ait eğitim destek içeriklerinin yer aldığı online internet sitesi (Morpa Kampüs - www.morpakampus.com.tr) üyeliği, Morpa'nın fikri ve sınai mülkiyeti hakkına sahip olduğu, ilkokul 1, 2, 3, 4 ve ortaokul, 5, 6, 7, 8. sınıflara ait eğitim destek içeriğinin kullanıcı haklarını kapsar. Bu kullanma hakkı, ALICI / ABONE tarafından seçilmiş olan sınıf erişim paketinin sağladığı kullanma biçimi ile sınırlıdır.

4.2. ALICI / ABONE tarafından seçilmiş olan sınıf erişim paketinde;
Görsel canlandırmalı ve sesli konu anlatımları, eğitsel oyunlar ve etkinlikler, etkileşimli ve eğlenceli çalışmalar, konu tarama testleri, tema-ünite sınavları, ara değerlendirme ve genel değerlendirme sınavları, ölçme-değerlendirme ve raporlama, elektronik kitaplar ve sözlükler yer almaktadır.

4.3. Morpa Kampüs abonelik süresi, aboneliğin başladığı tarihten itibaren 1 (Bir) yıldır. ALICI / ABONE, ağustos ayında otomatik olarak bir üst sınıfa geçer.

MADDE 5 - ÜRÜNÜN ÖDEME BİLGİLERİ

Ürünün abonelik ücreti, ödeme koşullarına ilişkin temel bilgiler ve özellikler aşağıda belirtildiği gibi olup bu bilgiler ALICI / ABONE tarafından da onaylanmıştır.

5.1.

Ürün Adı Adet Satış Bedeli
(KDV dahil toplam)
1 yıllık Morpa Kampüs Aboneliği 1 158 TL.
Gönderim Ücretleri 7 TL.
ÖDEME TOPLAMI 165 TL.

5.2. ALICI / ABONE Morpa Kampüs abonelik ücreti ödemesini internet üzerinden kredi kartı ile yapacaktır. Kredi kartı işlemleri güvenli ve şifreli bir kanal üzerinden doğrudan bankaya iletilir ve tüm işlemler banka tarafından yapılır. Kredi kartı ile abonelik satın alan ALICI / ABONE, sözleşme kurulduktan sonra abonelik sözleşmesinin sonraki yıllar için uzatılmasını isteyebilir. Sözleşme kurulduktan sonraki aşamada ALICI / ABONE, kurulmuş olan abonelik sözleşmesinin izleyen yıllar için de geçerli olmak üzere uzatılmasını isterse abonelik sözleşmesi kendiliğinden 1 (Bir) yıl için, o an geçerli olan abonelik ücreti kredi kartından tahsil edilerek var olan sözleşme koşullarıyla yenilenir. Bu hüküm devam eden yıllar için de geçerlidir. ALICI / ABONE, sözleşme bitim tarihinden önce yazılı olarak sözleşmeyi yenilemek istemediğini Morpa’ya bildirme hakkına sahiptir.

MADDE 6-TAAHHÜTLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu formda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak ALICI / ABONE’ye sunulan tüm bilgiler, ilan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerli olup bugünden sonra Morpa tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

MADDE 7-CAYMA HAKKI

ALICI / ABONE’nin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde satın aldığı hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma bildiriminin e-posta, faks, posta ve benzeri bir yolla Morpa'ya ulaşmasından itibaren abonelik iptal edilir ve ödenen abonelik ücreti yedi gün içinde bildirilen banka hesabına iade edilir. Cayma bildirimi aşağıdaki adreslerden birine iletilebilir.

Cayma Bildirimi
E-posta: : info@morpakampus.com
Faks: : 0212 512 62 46
Posta Adresi: : Ankara cad. No:16 Kat:4 Cağaloğlu Fatih İstanbul

MADDE 8-YETKİLİ MAHKEME ve UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

ALICI / ABONE, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

MADDE 9-YÜRÜRLÜK

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda ALICI / ABONE tarafından okunarak kabul edildikten sonra yürürlüğe girecektir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğumu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğimi kabul, taahhüt ve beyan ederim.

Satıcı : Morpa Kültür Yayınları Pazarlama Tic. ve San. Ltd. Şti.
Alıcı :  
Alıcı e-posta :
Tarih :

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

Unvan : Morpa Kültür Yayınları Pazarlama Tic. ve San. Ltd. Şti.
Adres : Ankara Cad. No: 16  Kat: 4  34112, Cağaloğlu - Fatih - İstanbul
Telefon : 0212 512 62 09 - 0212 709 62 09
Fax : 0212 522 95 27
E-posta : info@morpakampus.com
Bundan sonra MORPA olarak anılacaktır.

 

ALICI / ABONE:
Fikri ve sınai mülkiyet hakları Morpa'ya ait eğitim destek içeriklerini kullanacak gerçek veya tüzel kişinin/kişilerin
Ad Soyad / Unvan :  
Adres :
Telefon :
E-posta :
Bundan sonra ALICI / ABONE olarak anılacaktır.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE ÜRÜN

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI / ABONE’nin MORPA’ya ait eğitim destek içeriklerinin yer aldığı online internet sitesine (Morpa Kampüs www.morpakampus.com.tr) elektronik ortamda yaptığı abonelik başvurusunun kapsamı, süresi, abonelik ücreti, dahil tüm temel özellikleri ile ilgili olarak yürürlükteki Tüketicilerin Koruması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Uygulama Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.1 - Ürünün adı, adeti ve vergiler dahil satış bedeli

Ürün Adı Adet Satış Bedeli
(KDV dahil toplam)
1 yıllık Morpa Kampüs Aboneliği 1 158 TL.
Gönderim Ücretleri 7 TL.
ÖDEME TOPLAMI 165 TL.

2.2 -  Ödeme Şekli : Kapıda Ödeme

2.3 -  Ürünün Teslimi:

Teslimat Bilgileri
Adı, Soyadı: :  
Adres: :
Telefon: :
E-Posta: :

Ürün, sipariş tarihinden itibaren, en geç 3 (üç) iş günü içerisinde kargoya teslim edilir. Kargo firması, teslim aldığı gönderileri ortalama 3 (üç) iş günü içerisinde ALICI / ABONE'ye ulaştırmaktadır.

Teslimat masrafları ALICI / ABONE'ye aittir. ALICI / ABONE, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün'ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

2.4 -  Ürünün Kullanımı İçin Gerekli Yazılım ve Donanım: Ürün, İnte rnet bağlantısı olan her yerden kullanıcı adı ve şifre girilerek kullanılır.Ürünü mas aüstü bilgisayarınızda kullanacaksanız bilgisayarınızda Adobe Flash Player’ın kurulu olması gerekmektedir. Tüm cihazlarda ürünü kullanmak için tarayıcınızın HTML5 deste klediğinden emin olunuz.

MADDE 3 – ABONELİK KAPSAMI

MORPA Kampüs aboneliği, MORPA’nın fikri ve sınai mülkiyeti hakkına sahip olduğu, ilkokul 1, 2, 3, 4 ve ortaokul, 5, 6, 7, 8. sınıflara ait eğitim destek içeriğinin kullanıcı haklarını kapsar. Bu kullanma hakkı, ALICI / ABONE tarafından seçilmiş olan erişim paketinin (sınıfın) sağladığı kullanma biçimi ile sınırlıdır.

MADDE 4 – ABONELİK SÜRESİNCE SAĞLANACAK HİZMETLER

ALICI / ABONE tarafından seçilmiş olan sınıf erişim paketinde;

 • Görsel canlandırmalı ve sesli konu anlatımları,
 • Eğitsel oyunlar ve etkinlikler,
 • Etkileşimli ve eğlenceli çalışmalar,
 • Konu tarama testleri, tema-ünite sınavları,
 • Ara değerlendirme ve genel değerlendirme sınavları,
 • Ölçme değerlendirme ve raporlama,
 • Elektronik kitaplar,
 • Sözlükler yer almaktadır.

MADDE 5 – ABONELİK SÜRESİ

MORPA Kampüs abonelik süresi, aboneliğin başladığı tarihten itibaren 1 (Bir) yıldır. ALICI / ABONE, ağustos ayında otomatik olarak bir üst sınıfa geçer.

MADDE 6– ABONELİK ÜCRETİ

MORPA Kampüs yıllık abonelik ücreti kargo masrafları ve KDV dahil 165 TL. (Yüz altmış beş lira)’dir.

MADDE 7 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. ALICI / ABONE, MORPA Kampüs'e abone olurken verdiği bilgilerin gerçeği yansıttığını, MORPA'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle zararının doğması hâlinde uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

7.2. ALICI / ABONE, siteye girerken “kullanıcı adı” ve abone olurken oluşturduğu “şifre”sini kullanmalıdır. ALICI / ABONE, şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez. ALICI / ABONE’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu kullanma hakkı, seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanma biçimi ile sınırlı olup, üçüncü kişilere bedelli-bedelsiz kiralanamaz, satılamaz. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ALICI / ABONE’ye aittir. MORPA’nın ALICI / ABONE’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat vesair talep hakkı saklıdır.

7.3. ALICI / ABONE, MORPA Kampüs internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, ALICI / ABONE başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

7.4. MORPA almış olduğu tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen, abone verilerinin yetkili olmayan kişilerce okunması ve abone yazılım ve verilerine gelebilecek MORPA’nın hafif kusuru sebebiyle ortaya çıkan zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Abone, Morpa Kampüs'ün kullanılmasından dolayı uğrayabileceği MORPA'nın sadece hafif kusuru sebebiyle meydana gelebilecek zararlar yüzünden MORPA'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

7.5. ALICI / ABONE, MORPA’nın kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda kişisel bilgilerini kullanmasına ve MORPA Kampüs üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını tutmasına, işlenmesine ve iletişime geçilmesine onay verdiğini beyan ve kabul eder.

7.6. ALICI / ABONE, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Morpa tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına ve bu amaçla kendisi ile internet, telefon, SMS, e-posta, bayi vb. iletişim kanalları kullanılarak irtibata geçilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ALICI / ABONE, MORPA’ya ABONE olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgileri ile alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve MORPA’yı sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.

7.7. MORPA, ABONElerin kişisel bilgilerini saklı tutacak ve üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır.

7.8. MORPA, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

7.9. MORPA, bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi hâlinde sorumlu olmayacaktır. MORPA, bu sözleşme konusu hizmetlerin ALICI / ABONE’ye sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir. Sağlanan hizmet ile ilgili olarak, resmi kurumların kararlarıyla veya yasal uygulamalar veya hukuki teknik sorunlar, zorunluluklar nedeniyle hizmetin kesintiye uğraması, durdurulması gibi haller mücbir sebep olarak kabul edilmiş olup, bu gibi hallerde MORPA'nın sorumluluğu doğmayacaktır.

7.10. MORPA, işbu abonelik sözleşmesi uyarınca, ALICI / ABONE’lerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahiptir. ALICI / ABONE işbu abonelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme e-postalarının elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. ALICI / ABONE, e-posta ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda bu talebini 444 94 95 numaralı MORPA Kampüs Çağrı Merkezine veya info@morpakampus.com e-posta adresine iletebilir.

7.11. Taraflar, MORPA’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

7.12. ALICI / ABONE, www.morpakampus.com sitesinde yer alan tüm ürün ve hizmetlerin, bilgilerin, görsel ve işitsel unsurların, elektronik materyallerin telif hakkının MORPA Kültür Yayınları Tic. ve San. Ltd. Ş.'ye ait olduğunu kabul ve beyan eder. İnternet sitesinde yer alan hiç bir içeriği, dosyayı, görsel ve işitsel unsuru, elektronik materyali, bilgiyi, tüm ürün ve hizmetleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, aktarmayacağını, değiştirmeyeceğini, uyarlamayacağını, çevirmeyeceğini, kaynak koduna dönüştürmeyeceğini, tersine mühendislik uygulamayacağını, parçalarına ayırmayacağını, ticari bir amaçla kullanmayacağını kabul etmektedir. Aksi takdirde 5846 sayılı FSEK hükümleri çerçevesinde hakkında yasal işlemlere başlanacağını kabul eder.

MADDE 8 – CAYMA HAKKI

ALICI / ABONE’nin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde satın aldığı hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma bildiriminin
e-posta, faks, posta ve benzeri bir yolla MORPA'ya ulaşmasından itibaren abonelik iptal edilir ve ödenen abonelik ücreti yedi gün içinde bildirilen banka hesabına iade edilir. Cayma bildirimi aşağıdaki adreslerden birine iletilebilir.

Cayma Bildirimi
E-posta: : info@morpakampus.com
Faks: : 0212 512 62 46
Posta Adresi: : Ankara cad. No:16 Kat:4 Cağaloğlu Fatih İstanbul

MADDE 9 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

MORPA, ALICI / ABONE’nin şifresini sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullandığı, hizmetten hatalı, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade ettiği ve işbu sözleşme konusu yükümlülüklerine aykırı davrandığı kanaatine varırsa sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın ALICI / ABONE’nin aboneliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. ALICI / ABONE, bu hususları kabul ettiğini ve aboneliğin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı MORPA’dan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat vesair talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 10 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

ALICI / ABONE, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

MADDE 11 – YÜRÜRLÜK

ALICI / ABONE’nin, abonelik kaydı yapması, işbu abonelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme ALICI / ABONE’nin abone olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası elektronik formatta abonenin e-posta adresine gönderilmiştir.

İşbu sözleşme abonelik süresinin hitamı, ALICI / ABONE’nin aboneliğini iptal etmesi veya MORPA tarafından aboneliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

Satıcı : Morpa Kültür Yayınları Pazarlama Tic. ve San. Ltd. Şti.
Alıcı :  
Alıcı e-posta :
Tarih :